کاربر گرامی

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در فرم زیر پر کرده و ارسال نمایید

این اطلاعات در جعبه پست الکترونیک مشاور و رئیس حوزه ریاست دانشگاه قرار خواهد گرفت و کاملا محرمانه خواهد بود


 ارتباط مستقیم با «مشاور و رئيس حوزهٔ رياست دانشگاه»
 نام و نام خانوادگی (اختیاری) :
 نوع ارتباط با دانشگاه :دانشجو
کارمند
هیئت علمی
سایر
 پست الکترونیک شما :
 پیشنهاد یا مشکل شما :
 شماره تماس (اختیاری) :