کاربر گرامی

لطفا مشکل و یا پیشنهادهای خود را در فرم زیر پر کرده و ارسال نمایید

این اطلاعات در جعبه پست الکترونیک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قرار خواهد گرفت و کاملا محرمانه خواهد بود


 ارتباط با معاون توسعه مدیریت و منابع
 نام و نام خانوادگی( در صورت تمایل) :
 آدرس پست الكترونيك :
 نوع ارتباط شما با دانشگاه :هیئت علمی
دانشجو
کارمند
سایر
 نظر و پیشنهاد شما :
 شماره تماس(در صورت تمایل) :