کاربر گرامی

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در فرم زیر پر کرده و ارسال نمایید

این اطلاعات در جعبه پست الکترونیک ریاست محترم دانشگاه قرار خواهد گرفت و کاملا محرمانه خواهد بود


 ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه
 نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل) :
 نوع ارتباط :دانشجو
کارمند
هیئت علمی
سایر
 پست الكترونيك شما :
 شماره تماس (در صورت تمایل) :
 نظر و یا پیشنهاد شما :